Hva betyr pålitelig! Synonymer til pålitelig! pålitelig betyr!

pålitelig

Eksempler på hvordan du bruker

Pålitelig har flere betydninger, avhengig av sammenhengen.
1 - bona fide, fair, hederlig
2 - detaljert, dyptgående, fast
3 - lojal, lovlydig,

Se alle synonymer nedenfor.

Synonymer bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, ordholden, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sann, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, tro, trofast, troverdig, ubestikkelig, ærlig, detaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftig, lojal, lovlydig, sikker, solidarisk, trygg

Annonse: