Hva betyr faktisk! Synonymer til faktisk! faktisk betyr!

faktisk

Eksempler på hvordan du bruker

Faktisk har flere betydninger, avhengig av sammenhengen.
1) - absolutt, avgjort, bestemt
2) - allmengyldig, beskrivende, fordomsfri
3) - beviselig, bevist, korrekt
4) - fast, fysisk, håndfast

Se alle synonymer nedenfor.

Synonymer absolutt, avgjort, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkallelig, allmengyldig, beskrivende, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapelig, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefast, fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig

synonym faktisk, kryssord hjelp faktisk, norsk ordbok faktisk, betydning faktisk, hva betyr faktisk, hvordan staves faktisk,faktisk betyr, annet ord for faktisk, faktisk kryssord ordbok, hva betyr faktisk, faktisk forklaring, hvordan staves faktisk