Hva betyr faktisk! Synonymer til faktisk! faktisk betyr!

faktisk

Eksempler på hvordan du bruker

Faktisk har flere betydninger, avhengig av sammenhengen.
1 - absolutt, avgjort, bestemt
2 - allmengyldig, beskrivende, fordomsfri
3 - beviselig, bevist, korrekt
4 - fast, fysisk, håndfast

Se alle synonymer nedenfor.

Synonymer absolutt, avgjort, bestemt, betingelsesløs, definitiv, deterministisk, endelig, forutbestemt, hard, ikke ettergivende, karmisk, konstant, nådeløs, resolutt, skjebnebestemt, ubetinget, ugjenkallelig, allmengyldig, beskrivende, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelig, virkelighetsnær, vitenskapelig, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefast, fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig

Annonse:

synonym faktisk, kryssord hjelp faktisk, norsk ordbok faktisk, betydning faktisk, hva betyr faktisk, hvordan staves faktisk,faktisk betyr, annet ord for faktisk, faktisk kryssord ordbok, hva betyr faktisk, faktisk forklaring, hvordan staves faktisk

Forekomst i kryssord

Lavt Middels Høyt

faktisk er sjelden sett i kryssord

Vi er stolte og glade over at du bruker Ordet Betyr for å finne forklaringer til ordens betydninger. Logg inn for å få tilgang til alle deler av siden.

Ordet Betyr har som mål å være Norges beste synonymordbok på nett. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Et annet ord for faktisk er absolutt. Dette gjør disse ordene synonymer. Betydningen av et ord endres ofte med konteksten, dette gjelder også faktisk.