Hva betyr fast! Synonymer til fast! fast betyr!

fast

Eksempler på hvordan du bruker

Fast har flere betydninger, avhengig av sammenhengen.
1 - avgjort, bestemt, fastholdt
2 - bastant, blir ved sitt, egenvillig
3 - beskyttet, dekket, farefri
4 - detaljert, dyptgående, fullstendig

Se alle synonymer nedenfor.

Synonymer avgjort, bestemt, fastholdt, fastlåst, fastspikret, holdt igjen, immobil, låst, rolig, som en saltstøtte, stabil, stanset, stasjonær, stiv, stoppet, strandet, ubevegelig, ubønnhørlig, ufølsom, ufør, ugjenkallelig, urokkelig, urørlig, værfast, bastant, blir ved sitt, egenvillig, flegmatisk, herskende, jernhard, kolerisk, konsekvent, pågående, påståelig, rigorøs, seig, sta, sterk, trofast, tverr, ubøyelig, ufravikelig, umedgjørlig, utholdende, varig, vedvarende, viljesterk, vrangvillig, beskyttet, dekket, farefri, gardert, helgardert, i gode hender, idiotsikker, på den sikre side, på det tørre, sikker, sikret, solid, sorgfri, trygg, utenfor fare, detaljert, dyptgående, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, grundig, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftig, faktisk, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, reell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig, virkelig, hard, motstandsdyktig, steinhard, ubrytelig, uendret

Annonse:

synonym fast, kryssord hjelp fast, norsk ordbok fast, betydning fast, hva betyr fast, hvordan staves fast,fast betyr, annet ord for fast, fast kryssord ordbok, hva betyr fast, fast forklaring, hvordan staves fast

Forekomst i kryssord

Lavt Middels Høyt

fast er sjelden sett i kryssord

Vi er stolte og glade over at du bruker Ordet Betyr for å finne forklaringer til ordens betydninger. Logg inn for å få tilgang til alle deler av siden.

Ordet Betyr har som mål å være Norges beste synonymordbok på nett. Et synonym er et ord som har samme eller liknende betydning som et annet ord. Et annet ord for fast er avgjort. Dette gjør disse ordene synonymer. Betydningen av et ord endres ofte med konteksten, dette gjelder også fast.