Hva betyr virkelig! Synonymer til virkelig! virkelig betyr!

virkelig

Eksempler på hvordan du bruker

Virkelig har flere betydninger, avhengig av sammenhengen.
1) - allmengyldig, beskrivende, faktisk
2) - beviselig, bevist,
3) - fast, fysisk

Se alle synonymer nedenfor.

Synonymer allmengyldig, beskrivende, faktisk, fordomsfri, gjengivende, lidenskapsløs, nøktern, objektiv, realistisk, reell, saklig, sann, uegennyttig, uengasjert, uhildet, upartisk, upersonlig, virkelighetsnær, vitenskapelig, beviselig, bevist, korrekt, riktig, sikker, ugjendrivelig, uomstøtelig, utvilsom, verifisert, vitnefast, fast, fysisk, håndfast, håndgripelig, inkarnert, jordbunden, jordisk, konkret, legemlig, materialistisk, materiell, sansbar, sanselig, stofflig, substansiell, timelig

synonym virkelig, kryssord hjelp virkelig, norsk ordbok virkelig, betydning virkelig, hva betyr virkelig, hvordan staves virkelig,virkelig betyr, annet ord for virkelig, virkelig kryssord ordbok, hva betyr virkelig, virkelig forklaring, hvordan staves virkelig